Klacht melden

Hoe kunt u een klacht melden?

 • Klachten kunnen alleen als klacht worden beschouwd als deze schriftelijk worden ingediend.
  Dat kan via email of via formele brief. De Indiener van de klacht geeft in de
  email of brief helder aan waarover de klacht gaat.
 • Klachten kunnen worden ingediend ter attentie van de operationeel directeur
  van TCC (Training en Cursus Centrum).
 • Aan het feitelijk indienen van een klacht worden geen vormvereisten gesteld.
  Alle klachten worden in behandeling genomen mits deze schriftelijk zijn ingediend.
 • Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Na ontvangst van de klacht beoordeelt de operationeel directeur of de klacht duidelijk is en bevestigd per email dat de klacht in behandeling wordt genomen.
 • TCC (Training en Cursus Centrum) streeft ernaar om de klacht binnen 4 weken af te handelen. Indien een langere periode benodigd is dan wordt u hierover per email ingelicht.
 • De afhandeling van de klacht zal met de indiener worden besproken en indien gewenst schriftelijk bevestigd.
 • Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de Geschillencommissie van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) waar TCC (Training en Cursus Centrum) is aangesloten

U kunt uw beroep richten aan: De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag