SIR TRAINING

VIL-VCU


Doelgroep
:
 
Bent u intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? Dan moet u diploma VIL-VCU behalen. VIL-VCU staat voor Veiligheid Intercedenten Leidinggevenden en Veiligheid Checklist Uitzendbureaus.  Daarmee geeft u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven.

Inhoud van de cursus:

• Regelgeving en veiligheidsregels
• Veilig werken en overleg
• Preventie
• De werkplek
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Arbeidsmiddelen
• Specifieke werkomstandigheden
• Gevaarlijke stoffen
• Elektriciteit en straling
• Brand en explosie
• Ongevallen
• Noodsituatie

Meer informatie INschrijven