SOG TRAINING

Werken met een vorkheftruck


Doelgroep
:
 
Medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

Inhoud van de cursus:

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (wettelijke bepalingen, arbowet)
• Veiligheid (veiligheidsvoorschriften en verkeersregels)
• Vaktechniek (lastdiagram, behandelingsetiketten, belasting en stabiliteit)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest)
• Uitvoering (rijden, last behandelen en transporteren, parkeren)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Leerdoel:
Het doel van deze cursus en examen is op een veilig en efficiënt werken met een vorkheftruck.

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN