SOG TRAINING

Werken met een mobiele verticale hoogwerker (categorie 3B)


Doelgroep
:
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een mobiele boomhoogwerker gebruiken.

Onder mobiele boomhoogwerkers vallen ‘zelfrijdende telescoop-‘ en ‘kniktelescoophoogwerkers’; Categorie 3B (overeenkomstig Europese norm EN 280).

Inhoud van de cursus: 

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbo wet)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
• Vak- en voertuigtechniek (bediening)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform)
 • Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag)

 In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld

Leerdoel:
Het doel van deze cursus en examen is veilig en efficiënt werken met een mobiele boomhoogwerker.

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN