SOG TRAINING

Werken als buitenwacht (mangatwacht)


Doelgroep
:
 
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

Inhoud van de cursus:

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet)
• Veiligheid (algemene veiligheids- en milieuregels, specifieke risico’s, communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, alarmsituatie)

Praktijk:
• Voorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen)
• Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen )
• Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole)
• Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Leerdoel:
Het doel van deze cursus en het examen  is toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte, en kunnen handelen in een noodsituatie.

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN