SOG TRAINING

Werken aan flensverbindingen 


Doelgroep
:
 
Medewerkers in de industrie die belast zijn met het openen en sluiten van flensverbindingen.

Inhoud van de cursus:
Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet)
• Veiligheid (algemene- en specifieke veiligheidsregels)
• Vaktechniek (flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, , gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van flensverbindingen)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen)
• Uitvoering (werkhouding, gebruik apparatuur en gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen)
• Afronding (afronden en controleren)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Leerdoel:
Het doel van deze cursus en examen is op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten.

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN