SOG TRAINING

Werken aan flensverbindingen volgens protocol met torque- en tensioning-apparatuur


Doelgroep
:
 
Medewerkers in de industrie die flensverbindingen volgens protocol openen en sluiten met gebruikmaking van torque- en tensioning-apparatuur.

Inhoud van de cursus:

Theorie:
• Basisbegrippen
• Arbowet
• Veiligheidsregels en specifieke risico’s
• Equipment en aanverwante onderdelen
• Werking van ‘tensioning’ en torquen’
• Methode en gebruik van torque- en tensioning equipment

Praktijk:
• Veiligheidsregels
• Voorbereiding op het torquen en tensionen
• Werkhouding
• Gebruik gereedschap en meetmiddelen
• Aanspannen (torquen)
• Aanspannen (tensionen – 50% methode)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Leerdoel:
Het doel van deze cursus en examen is op verantwoorde wijze EX-OX-TOX-gasmetingen verrichten en interpreteren.

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN