SOG TRAINING

Verplaatsen van lasten met handhijsgereedschap


Doelgroep
:
 
Medewerkers die bijvoorbeeld in fabrieksinstallaties en constructies lasten zelfstandig aanslaan, overpakken van haak naar haak en verplaatsen met handhijsgereedschap zoals takels, loopkatten, balkenklemmen enz.

Voorbeelden van dergelijke lasten zijn: leidingdelen, appendages, relatief klein equipment zoals elektromotoren en onderdelen van constructies van beperkte omvang.

Inhoud van de cursus:

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet en ISO 12480(Veilig gebruik van kranen)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke veiligheidsregels)
• Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, hijsbandgegevens en staalstroppen, loopkat en hijsbalk, constructiedeel verplaatsen, steigermateriaal verplaatsen, bijzondere hijspunten)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)
• Uitvoering (communicatie, aanslaan, overpakken en plaatsen en verplaatsen van een last met hijsgereedschap in een constructie, veiligheid en vakkundigheid)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Leerdoel:
Het doel van deze cursus en examen is op juiste, veilige en verantwoorde wijze aanslaan, overpakken, verplaatsen en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen.

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN