SOG TRAINING

Werken met Twin Ferrule fittingen


Doelgroep
:
 
Fitters, monteurs en technici, met (aantoonbare) ervaring
in het buigen van tubing.

Inhoud van de cursus:

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s)
• Vaktechniek (twin ferrule fittingen, monteren van fittingen, afdichting)

Praktijk:
• Algemeen (veiligheidsregels)
• Uitvoering: Koppelen van drie tubing buigstukken (voorbereiding, koppelen en controleren van tubing buigstukken)
• Uitvoering: Selecteren van twin ferrule fittingen (gemonteerde en niet gemonteerde twin ferrule fittingen selecteren)
In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Leerdoel:
Op veilige en juiste wijze twin ferrule fittingen (her) monteren en andere types en merken herkennen om te voorkomen dat onderdelen door elkaar worden gebruikt.

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN