SOG TRAINING

Gasmeten Basis - 2 dagen


Doelgroep
:
 
Medewerkers in de industrie met een gerichte vakopleiding zoals een VAPRO opleiding (A, B of C niveau) of laborantenopleiding die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

Inhoud van de cursus:

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen en chemiekaart)
• Wetgeving (wettelijke bepalingen)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s)
• Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Praktijk:
• Gasmetingen verrichten
• Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring Handelingen Gasmeten. Deze verklaring is voorwaarde om aan het CBT-examen Gasmeten Praktijk deel te nemen.

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Leerdoel:
Het doel van deze cursus en examen is op verantwoorde wijze EX-OX-TOX-gasmetingen verrichten en interpreteren.

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN