SOG CURSUS

Aanslaan en begeleiden van lasten


Doelgroep
:
 
Medewerkers die lasten zelfstandig aanslaan en begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een (kraan)machinist wordt bediend.

Inhoud van de cursus:

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet en ISO 12480)
• Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels)
• Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, hijsbandgegevens, loopkat en hijsbalk en staalstroppen, constructiedeel verplaatsen, steigermateriaal verplaatsen, bijzondere hijspunten, hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)
• Uitvoering (communicatie, aanslaan, plaatsen en verplaatsen van lasten met een dynamisch hijsmiddel, veiligheid en vakkundigheid)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Leerdoel:
Het doel van deze cursus en examen is op juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen in samenspraak met de machinist.

Specificatieblad Toetsmatrijs INSCHRIJVEN