SIR TRAINING

Toezichthouder Hoge Druk


Doelgroep
:
 
Personen die toezicht houden, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van hoge druk reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te kunnen waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico's die bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan), een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.

Inhoud van de cursus:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s)

Toezicht houden
• Reinigingswerkzaamheden
• De hoge druk waterstraalinstallatie en toebehoren

Hoge Druk

Risico’s

Eerste hulp

Keuringen en inspecties

Verantwoordelijkheden

Meer informatie INSCHRIJVEN