SIR CURSUS

Hoge Druk Spuiter

Doelgroep: 
De spuiter is degene die het spuitgereedschap hanteert. Hij moet in staat zijn om de gevaren te herkennen die zich kunnen voordoen bij het werken met hoge druk waterstraalinstallaties, alsmede op de hoogte zijn van procedures en voorzorgsmaatregelen om veiligheid te waarborgen. Het is verder van groot belang dat hij op een correcte en veilige manier met de apparatuur kan omgaan. Op het examen zal via een schriftelijk examen de theoretische kennis van de kandidaat worden getoetst. Tijdens het praktijkdeel van het examen zal een examenteam beoordelen of de kandidaat volgens de door SIR voorgeschreven regelgeving objecten onder hoge druk kan reinigen.

Inhoud van de cursus:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s)

Reinigingswerkzaamheden
• Uitvoering
• Beëindigen reinigingswerkzaamheden

Eisen hoge druk installatie

Eisen spuitapparatuur en toebehoren

Hoge Druk

Risico’s

Eerste hulp

Verantwoordelijkheden

Meer informatie Inschrijven