SIR TRAINING

HDS-M - Hoge Druk Spuiter Machinist

Doelgroep

Ervaren spuiters/operators die in staat zijn om alle voorkomende HD-werkzaamheden zelfstandig uit te voeren overeenkomstig de SIR-richtlijnen. Deze medewerkers zijn in staat een werkvergunning en/of werkopdracht goed te interpreteren, de juiste middelen te selecteren en op basis van de hieraan gerelateerde werkmethode de operators of spuiters te instrueren en/of aan te sturen. 

Vereisten voor certificatie

  • Basistraining veiligheid (VCA of VCA-VOL of soortgelijke opleiding).
  • In bezit van een geldig certificaat Hogedrukspuiter (HDS) of Hogedrukoperator (HDO).

 Eind- en toetstermen

In de door de SIR opgestelde eind- en toetstermen worden de minimumdoelen en –eisen op het vlak van kennis, begrip en vaardigheden (toepassen) beschreven.

 Training, duur, toetsing en certificering

Het betreft hier een praktijkgerichte training. Buiten de algemene kennis ten aanzien van het werken met hogedrukinstallaties, wordt de medewerker met name geïnstrueerd en getraind in de selectie van de juiste werkmethoden, apparatuur, slangen en spuitkoppen alsmede het opstellen van een hogedrukinstallatie.

 De duur van de initiële training bedraagt tenminste 5 dagdelen (5 X 4 =20 uur) SIR HDM.

 Het examen wordt afgenomen door een SIR-examinator, onder toezicht van een SIR-gecommitteerde. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd verstrekt de SIR het certificaat:

  • Hogedrukspuiter Machinist – HDS-M (bij vooropleiding HDS)
  • Hogedrukoperator Machinist – HDO-M (bij vooropleiding HDO)

 Geldigheid

De certificatie heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. De werkgever heeft daarbij als plicht, als daar aanleiding toe is, de gebruiker aanvullend te trainen.

 Verlenging certificatie

De duur van de herhalingstraining (voor verlenging van de certificering) bedraagt tenminste 2 dagdelen (2 x 4 = 8 uur).

 Op de website van de SIR staat het examenreglement waarin alle informatie is opgenomen omtrent:

  • examens;
  • toelatingseisen;
  • certificeringen.
Meer informatie Inschrijven