SIR TRAINING

HDO-M - Hoge Druk Operator Machinist
basis / verlenging

Doelgroep: 
De machinist is degene die de hoge druk waterstraalinstallatie bedient en verantwoordelijk is voor de uitvoering van de hoge druk werkzaamheden. Naast de kennis die de machinist heeft opgedaan als spuiter, moet hij beschikken over de kennis van de werking, de bediening en het onderhoud van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren. Gezien het feit dat de machinist verantwoordelijk is voor de werkzaamheden, is het eveneens van belang dat hij op de hoogte is van drukverliezen, natuurkundige begrippen en het juiste gebruik van toebehoren tijdens het werken onder hoge druk. Het examen zal schriftelijk worden afgenomen. Tijdens dit examen zal zowel de theorie, als de praktische kennis van de machinist worden getoetst.

Inhoud van de cursus:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s)

Reinigingswerkzaamheden
• Voorbereiding
• Uitvoering
• Beëindigen werkzaamheden

Hoge druk installatie

Onderhoud en storingen

Hoge Druk

Risico’s

Eerste hulp

Keuringen en inspecties

Verantwoordelijkheden

Meer informatie Inschrijven