SIR CURSUS

Hoge Druk Keurmeester


Doelgroep
:
 
Een keurmeester heeft aantoonbaar voldoende kennis van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat van de installatie en de toebehoren op veiligheid kan keuren. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.

Inhoud van de cursus:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s)

Testen en keuren
 • Hoge druk waterstraalinstallatie                                         
• Toebehoren van de hoge druk waterstraalinstallatie
• Testinstallatie en meetmiddelen
• Registratie keuringsdocumenten

Hoge Druk

Risico’s

Eerste hulp

Verantwoordelijkheden

Meer informatie INSCHRIJVEN