SIR TRAINING

HDO - Hoge Druk Operator

Doelgroep: 
Een persoon die is opgeleid en gecertificeerd om zowel spuitgereedschap als reinigingsmachine te bedienen en zonder beperkingen alle
voorkomende werkmethodes kan toepassen.

Inhoud van de cursus:

Spuitpistool

Tankwaskop (TWK)

Rioolslang

Herkennen Kruipslang/ HD Slang / Knopen

Slang assemblage 

Kruipslang Machine (Reinigingsmachine)

Pijpreiniger

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s)

Reinigingswerkzaamheden
• Uitvoering
• Beëindigen reinigingswerkzaamheden

Eisen hoge druk installatie

Eisen spuitapparatuur en toebehoren

Hoge Druk

Risico’s

Eerste hulp

Verantwoordelijkheden

Meer informatie Inschrijven