SIR TRAINING

Toezichthouder Druk Vacuüm

Doelgroep: 
Personen die toezicht houden moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van druk-vacuüm reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico's die bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan)), een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.

Inhoud van de cursus:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s)

Toezicht houden
• Reinigingswerkzaamheden met druk vacuüm wagen (natte en droge stoffen) en zuiggraaf machine
• Druk vacuüm wagen (natte en droge stoffen) en zuiggraaf machine en toebehoren

Natuurkundige principes

Risico’s

Eerste hulp

Keuringen en inspecties

Verantwoordelijkheden

Meer informatie Inschrijven