SIR TRAINING

Druk Vacuüm Machinist basis / verlenging


Doelgroep
:
 
De machinist heeft bij de voorbereidingen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden tot en met het afronden van de werkzaamheden de verantwoordelijkheid voor de druk-vacuüm wagen, de aan hem toegewezen medewerkers en alle door het reinigingsbedrijf te verrichten handelingen, die voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn. De machinist is voortdurend in de werkomgeving aanwezig en bepaalt de te volgen werkwijze in overleg met de assistenten en eventueel de opdrachtgever. De machinist bepaalt of de werkzaamheden kunnen beginnen of moeten worden onderbroken.

Tijdens het schriftelijke gedeelte van het examen wordt de kennis van de kandidaat met betrekking tot de veiligheidsaspecten, apparatuur en begrippen getest. Op het praktijkexamen moet de machinist, aan de hand van een op de praktijk gebaseerde opdracht, aantonen dat hij weet hoe hij veilig te werk moet gaan

Inhoud van de cursus:

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s)

Reinigingswerkzaamheden
• Voorbereiden werkzaamheden
• Uitvoeren werkzaamheden
• Beëindigen werkzaamheden

Natuurkundige principes

Druk vacuüm wagen (natte en droge stoffen)
• Onderhoud en storingen

Risico’s / gevaren

Eerste hulp

Keuringen en inspecties

Verantwoordelijkheden

Meer informatie Inschrijven