SIR TRAINING

Druk Vacuüm Keurmeester

Doelgroep

Een keurmeester heeft aantoonbaar voldoende kennis van druk vacuüm wagens, zuiggraaf machines en de toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR zodat hij de druk vacuüm wagens, zuiggraaf machines en toebehoren op veiligheid kan beoordelen. Het certificaat Druk Vacuüm Keurmeester geeft niet de bevoegdheid tot het uitvoeren van de functie druk vacuüm machinist of zuiggraaf machinist. Voor de keuringen is de druk vacuüm keurmeester bevoegd de druk vacuüm wagen/zuiggraaf machine te starten en te bedienen.

Eind- en toetstermen

In de door de SIR opgestelde eind- en toetstermen worden de minimumdoelen en -eisen op het vlak van kennis, begrip en vaardigheden (toepassen) beschreven. 

Training, toetsing en certificering

Het examen wordt afgenomen onder toezicht van een SIR-gecommitteerde. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd verstrekt de SIR het certificaat Druk Vacuüm Keurmeester (DVK). 

Verantwoordelijkheid
Het certificaat is een startkwalificatie. Dit houdt in dat de medewerker opgeleid is in de basisbeginselen van het veilig werken met DV materiaal. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de medewerker te instrueren en verder te begeleiden. Het doel hiervan is dat de medewerker over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zelfstandig de DV-keuringswerkzaamheden uit te kunnen voeren met de DV materialen die binnen het bedrijf wordt ingezet. 

Geldigheid

De certificatie heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. De werkgever heeft daarbij als plicht, als daar aanleiding toe is, de gebruiker aanvullend te trainen. 

Verlenging certificatie

Op de website van de SIR staat het examenreglement waarin alle informatie is opgenomen omtrent:

  • examens;
  • toelatingseisen;
  • certificeringen.
Meer informatie Cursusplanner