SIR CURSUS

Toezichthouder Chemisch Technisch

Een keurmeester is SIR gecertificeerd en heeft aantoonbaar op grond van vakkennis, opleiding en ervaring voldoende kennis van chemisch-technische reinigingsapparatuur en de toebehoren. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de chemisch-technische reinigingsapparatuur op veiligheid kan beoordelen. De CTK is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de apparatuur, de uitgevoerde testen en voor uitgifte van keuringscertificaten. Op deze criteria wordt een theoretisch examen afgenomen.

Meer informatie Inschrijven