SIR TRAINING

Chemisch Technisch Operator

De Chemisch Technisch Operator is SIR gecertificeerd en heeft de verantwoordelijkheid dat de door hem te verrichten werkzaamheden op een veilige wijze worden verricht volgens de voorgeschreven procedures en werkinstructies. De CTO’er is voortdurend in de werkomgeving aanwezig en tekent de schriftelijke werkvergunning als "houder". Hij is verantwoordelijk voor de daarbij gemaakte werkafspraken en de veilige uitvoering van de werkzaamheden en ziet er op toe dat de juiste pbm’s aanwezig zijn en op de correcte manier gebruikt worden. Het starten en stoppen van de chemisch-technische reinigingsapparatuur wordt door de Chemisch Technisch Operator gedaan. Chemisch Technisch Operator mag zelfstandig de apparatuur bedienen, zoals pompen, hulpketels, etc. De CTO’er vult de Controlelijst Chemisch-Technische Reinigingswerkzaamheden in en bepaalt, al naar gelang de omstandigheden, of de werkzaamheden kunnen worden begonnen, dan wel moeten worden onderbroken. Alle communicatie verloopt via de CTO’er en is daarom tevens het aanspreekpunt voor derden.

Meer informatie Inschrijven