SIR CURSUS

Chemisch Technisch Keurmeester

Personen die toezicht houden moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van de chemisch technische reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico's die bij chemisch technisch reinigen van toepassing zijn. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.

Meer informatie Inschrijven