SIR TRAINING

Chemisch Technisch Keurmeester

Een keurmeester is SIR gecertificeerd en heeft aantoonbaar voldoende kennis van chemisch-technische reinigingsapparatuur en de toebehoren op grond van zijn vakkennis, opleiding en ervaring op dit gebied. Hij is bekend met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR, zodat hij de chemisch-technische reinigingsapparatuur op veiligheid kan beoordelen.
De CTK is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van de apparatuur, de uitgevoerde testen en voor uitgifte van keuringscertificaten.
Het certificaat CTK geeft niet de bevoegdheid tot het uitvoeren van de functie chemisch technisch operator. Voor keuringen is de keurmeester bevoegd de installatie te starten en te bedienen.

Meer informatie Inschrijven