SIR TRAINING

Adembescherming B + module chemicaliën(gas-)pak (AB-BG)

Tot dit niveau behoren medewerkers die regelmatig werken met afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden op niveau B moeten de volgende middelen worden toegepast: onafhankelijke adembeschermingsmiddelen. Het examen bestaat uit een schriftelijk deel en een praktijkdeel.

Indien er gebruik gemaakt moet worden van een volledig afgesloten chemicaliën(gas-)pak type 1 ter bescherming tegen stoffen , gassen of dampen die door de huid kunnen worden opgenomen of de huid kunnen beschadigen, moet de gebruiker hiervoor aanvullend zijn opgeleid. Deze module wordt aangeduid met de toevoeging van de letter G (Gaspak).

Meer informatie Inschrijven