OVERIGE CURSUSSEN

Werken met kleine blusmiddelen


Doelgroep
:
 
De cursus is bedoelt voor personen die tijdens hun werkzaamheden regelmatig in aanraking komen met kleine of beginnende brand. Doordat je weet wat je moet doen kan je voorkomen dat de brand groter wordt of dat er brand ontstaat.

Inhoud van de cursus:

• Wat is brand;
• Branddriehoek;
• Hoe ontstaat brand;
• Kennis en ontwikkeling van een brand;
• Brandklassen;
• Soorten branden
• Algemene veiligheid;
• Soorten blussers;
• Voor en nadelen van blusmiddelen;
• Blustechnieken;
• Soorten blusstoffen;
• Praktijkoefeningen.

INSchrijven