OVERIGE CURSUSSEN

Bundelmonteur (basis of herhaling, op aanvraag)


Doelgroep
:
 
Medewerkers in de industrie belast met het monteren, demonteren, repareren en testen van warmtewisselaars.

Inhoud van de cursus:

Theorie:
• Doel en werking van warmtewisselaars
• Verschillende types warmtewisselaars
• Toegepaste (speciale) gereedschappen
• Werkmethode
• Testprocedures

Praktijk:
• Montage en demontage van bundels floating heads, keerkasten, einddeksels en aansluitingen
• Trekken en monteren van pijpbundels
• Druktesten en diverse onderdelen

Leerdoel:
Op een veilige en verantwoordelijke wijze warmtewisselaars monteren, demonteren, repareren en testen.        

Duur basis opleiding: 2 dagen
Duur herhaling opleiding: 1 dag

Training op aanvraag.   

INSCHRIJVEN