SIR TRAINING

Medische Keuring Ademlucht

Ademluchtkeuringen A
Geschikt voor o.a.:
SOG Werken met Onafhankelijke Adembescherming

Instroomsnelheid: 20 minuten
Uit te voeren testen: 
- inname vragenlijst    
- Lengte & gewicht bepaling
- BMI en vetpercentage
- Bloeddruk
- Longfunctie test
- Visus test (bepalen gezichtsvermogen)
- Bespreking vragenlijst en testresultaten
- Bepalen geschiktheid
- Afgifte certificaat en pasje
Kosten: Prijs per deelnemer € 130,- excl. BTW

 Ademluchtkeuringen B / BG
Geschikt voor o.a.:
SIR Adembescherming B
SIR Adembescherming BG
SOG Werken met Onafhankelijke Adembescherming
Instroomsnelheid: 30 minuten
Uit te voeren testen:
- Inname vragenlijsten
- Lengte & gewicht bepaling
- BMI en vetpercentage
- Bloeddruk
- Longfunctie test
- Astrandtest (submaximale fietstest)
  (bij BG is een andere interpretatie van toepassing dan bij B)
- Visus test (bepalen gezichtsvermogen)
- Bespreking vragenlijst en testresultaten
- Bepalen geschiktheid
- Afgifte certificaat en pasje
Kosten: Prijs per deelnemer € 155,- excl. BTW

Inschrijven