Over ons

Wie zijn wij

In 2003 opgericht als “The Cleaning Company” een detacheringsorganisatie, gericht op het industriële segment. Deze tijdelijke personeelsvoorziening specialiseerde zich met name op de techniek en industriële reiniging. Als snel verbasterde de naam naar “TCC” en werd in 2005 een tweede werkmaatschappij opgericht met dezelfde lettercombinatie, TCC (Training & Cursus Centrum) B.V. Kortweg “TCC Trainingen” met als focus het scholen en trainen van personeel met name op veiligheidsgebied en risicovolle taken in de industrie volgens de SSVV Opleidingen Gids.

Certificeringen

Wat is SIR, SOG en VCA?
Vanuit de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist, wordt van werkgevers verwacht dat werknemers voldoende worden opgeleid om hun werkzaamheden goed en vooral veilig uit te kunnen voeren. Om dit vorm te geven in een risicovolle omgeving zoals de petrochemische industrie en on- en offshore-industrie, is de SSVV Opleidingen Gids ontwikkeld. Voor de opleidingen en het bijbehorende examen wordt, kijkend naar de omgevingsfactoren verschil gemaakt in de risicocategorie laag, midden en hoog risico.  

Voor de petrochemie zullen zowel de SIR-trainen als de SOG-trainen gezien de risicovolle omgeving moeten voldoen aan de hoogste categorie. 

Concreet betekend dit dat de opleiding verzorgt moet worden door erkende en geaccrediteerde SIR en SOG-trainers die het lesplan vormgeven a.d.h.v. voorgeschreven toets termen en richtlijnen.

Het bijbehorende examen wordt onafhankelijk afgenomen door een erkend en gecertificeerd examen instituut, die een landelijk geaccepteerd certificaat versterkt met een SIR, SSVV of VCA-logo welke terug te vinden zijn in de landelijke database.

Voor meer informatie: sir-safe.nl of de SSVV opleidingengids.